Adoquines irregulares

Adoquines irregulares de 20 x 10 x 5 para un pasillo de caballos y bloques de 20x10x10
Adoquines irregulares

Adoquines irregulares
Adoquines irregulares 644 34 87 47